psychoterapia

W swojej pracy klinicznej przyjmuje teorie oraz związane z nimi metody oparte o psychodynamiczne podejście.

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia i rozwiazywania problemów, osiągania zmian w zakresie zdrowia psychicznego, funkcjonowania osobowości oraz zachowania środkami psychologicznymi. Źródłem zasadniczym koncepcji psychodynamicznej w terapii i praktyce są ustalenia różnych szkół psychoanalitycznych. Podejście uwzględnia także postęp wiedzy w innych dziedzinach nauki, które mają znaczenie dla rozumienia mechanizmów powstawania, przebiegu i leczenia zaburzeń psychicznych.

Podstawą jest relacja osoby (pacjenta) z osobą (terapeuty) umożliwiający poprzez dialog badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia.

Istotą psychoterapii psychodynamicznej jest docieranie do tych aspektów ja które nie są poznane. Podstawą psychoterapii jest relacja i dialog, a narzędziem rozmowa. Proces leczenia zachodzi poprzez rozumienie zjawisk występujących w relacji z terapeutą. Terapia daje pacjentowi rzetelne warunki do eksplorowania wspomnień, uczuć, swobodnych skojarzeń i snów. Przedmiotem szczególnej uwagi staje sie analiza interakcji z terapeutą „Analiza- owa funkcja życia psychicznego- jest wewnętrzną melodią, która towarzyszy nam od dzieciństwa. Czasem na jej przedłużeniu zewnętrznym stanie ktoś, kto pomaga profesjonalnie leczyć ból i wędrować dalej”(Walewska,2012).

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć ogólne założenia psychoterapii psychodynamicznej:

  • Ludzie są nieświadomie zmuszani do powtarzania tych przeżyć, ż którymi związane są bolesne doznania i konflikty. Psychoterapia psychodynamiczna służy identyfikowaniu powtarzających się tematów, wzorców
  • Psychoterapia psychodynamiczna służy odkryciu i nadaniu znaczenia wyjątkowej wartości subiektywnemu o doświadczeniu pacjenta. Terapeuta stara się odkryć w każdym pacjencie to co w nim wyjątkowe, specyficzne i różne ze względu na własną niepowtarzalna historię . Dlatego techniki oraz strategie są dopasowane do indywidualnych cech pacjenta.
  • Ponadto przywiązuje wagę do wewnętrznego świata pacjenta: jego fantazji, marzeń sennych, obaw, nadziei, impulsów, obrazów Ja, pragnień, spostrzeżeń na temat innych osób
  • W refleksji nad człowiekiem uwzględnia się nieświadomość. Objawy i zachowania są odzwierciedleniem nieświadomych procesów, które terapeuta wspólnie z pacjentem eksploruje. Wydobycie tego, co było nieświadome i nieuświadamiane pomaga w zmniejszeniu lub całkowitym zredukowaniu lęku, emocjonalnego zamieszania czy życiowego impasu.
  • Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że przeszłość to prolog. Doświadczenia z okresu niemowlęctwa i dzieciństwa w sposób niezwykle istotny wpływają na kształt osobowości w dorosłym życiu. W trakcie psychoterapii omawia się doświadczenia z przeszłości ich związek z aktualnymi problemami a także wzorce reagowania ujawniające się w relacji terapeuta- pacjent
  • W terapii ważny jest zarówno świat przeżyć wewnętrznych, jak i to, czego doświadcza się w relacji z terapeutą i relacjach interpersonalnych. Mierząc się z niechcianymi uczuciami, przekonaniami oraz odkryciami, rozwija się swoją wewnętrzną siłę i osobisty potencjał. Jakość relacji między pacjentem a terapeutą dostarcza wielu istotnych informacji służących rozpoznaniu problemów pacjenta
  • Psychoterapia psychodynamiczna pomaga dotrzeć, objaśnić te miejsca, myśli i uczucia do których pacjent nie chce dojść i których próbuje uniknąć

 

Psycholog Psychoterapeuta Irmina Bobowska ul. Piękna 4, 60- 591 Poznań -Psychoterapia, Poradnictwo psychologiczne :: tel: 600 993 987 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.